Pádové otázky

K pádovým otázkám přiřaď správné číslo pádu.