TOPlist

Velkomoravská říše


Přiřaď k informacím správné odpovědi

Zakladatel Velkomoravské říše
První státní útvar na našem území
Titul vládců Velké Moravy
Poražený kníže nitranského knížectví
Nástupce Mojmíra I.
Nové náboženství šířené na Velké Moravě
Obřad přijímání křesťanství
Příchod Konstantina a Metoděje
Město, ze kterého přišli Konstatin a Metoděj
Nositelé víry
Jméno, které Konstantin přijal v klášteře
První slovanské písmo
Vznik Velké Moravy
Sousední stát Velké Moravy
Země, odkud byli vyslání slovanští věrozvěsti
Slovanský jazyk
Císař spřátelené Byzantské říše
Původní náboženství Slovanů
Nejdůležitější křesťanská kniha
Lidé, kteří šířili víru v latinském jazyce
Kníže vládnoucí v době rozkvětu VM
Písmo používané za vlády Svatopluka
Řemeslník vyrábějící přívěsky, náušnice
Řemeslník vyrábějící zemědělské nářadí, zbraně
Řemeslník vyrábějící nádoby, dlaždice
Jedna z příčin rozpadu Velké Moravy
Zánik Velké Moravy
Mojmír I.
Velká Morava
kníže
Pribina
Rastislav
křesťanství
křest
863 n. l.
Soluň
věrozvěsti
Cyril
hlaholice
9. století
Francká říše
Byzantská říše
staroslověnština
Michal III.
pohanství
Bible
franští kněží
Svatopluk
latinka
šperkař
kovář
hrnčíř
nájezdy Maďarů
906 n. l.

Správně přiřazeno: 0 z 0 pokusů.