TOPlist
Poznáváme obojživelníky

-1- -2- -3- -4- -5- -6- -7- -8- -9- -10-

   Poznáš naše obojživelníky? Vyber jednu z možností. Správná odpověď zobrazí po kliknutí zeleně. 

zvuk

a) skokan štíhlý

b) rosnička zelená

c) skokan zelený

   Poznáš naše obojživelníky? Vyber jednu z možností. Správná odpověď zobrazí po kliknutí zeleně. 

zvuk

a) ropucha obecná

b) rosnička zelená

c) blanice skvrnitá

   Poznáš naše obojživelníky? Vyber jednu z možností. Správná odpověď zobrazí po kliknutí zeleně. 

zvuk

a) čolek horský

b) kuňka obecná

c) skokan skřehotavý

   Poznáš naše obojživelníky? Vyber jednu z možností. Správná odpověď zobrazí po kliknutí zeleně. 

zvuk

a) skokan štíhlý

b) rosnička zelená

c) skokan zelený

   Poznáš naše obojživelníky? Vyber jednu z možností. Správná odpověď zobrazí po kliknutí zeleně. 

a) čolek horský

b) mlok skvrnitý

c) skokan zelený

   Poznáš naše obojživelníky? Vyber jednu z možností. Správná odpověď zobrazí po kliknutí zeleně. 

zvuk

a) skokan hnědý

b) skokan zelený

c) ropucha obecná

   Poznáš naše obojživelníky? Vyber jednu z možností. Správná odpověď zobrazí po kliknutí zeleně. 

a) čolek obecný

b) mlok skvrnitý

c) čolek horský

   Poznáš naše obojživelníky? Vyber jednu z možností. Správná odpověď zobrazí po kliknutí zeleně. 

zvuk

a) skokan zelený

b) ropucha zelená

c) rosnička zelená

   Poznáš naše obojživelníky? Vyber jednu z možností. Správná odpověď zobrazí po kliknutí zeleně. 

zvuk

a) skokan štíhlý

b) skokan hnědý

c) ropucha obecná

   Poznáš naše obojživelníky? Vyber jednu z možností. Správná odpověď zobrazí po kliknutí zeleně. 

a) kuňka žlutobřichá

b) čolek obecný

c) čolek horský