TOPlist

Přídavná jména

PŘÍDAVNÁ JMÉNA vyjadřují vlastnosti osob, zvířat, věcí.
Ptáme se na ně otázkami JAKÝ? KTERÝ? ČÍ?

Přiřazuj k přídavným jménům správné části přirovnání.