TOPlist

Doba bronzová a železná


Přiřaď k informacím správné odpovědi

Slitina mědi a cínu
Předměty vyráběné z bronzu
První kovy získané tavením přírodních surovin
Suroviny, ze které se získávali první kovy
Vlastnosti bronzu
Surovina, ze které se získává železo
Vlastnosti železa
Nástroje vyráběné ze železa
Kmen na našem území v době železné
Příchod Keltů na naše území
Způsob získávání kovů
Nevýhoda nástrojů z prvních kovů
Nezbytný pomocník při zpracování železa
Období objevení a zpracovávání kovů
Poslední období pravěku
První řemesla
bronz
nástroje, šperky
zlato,stříbro,měď
horniny a nerosty
pružný, tvrdší kov
železná ruda
pružný, pevný kov
sekera,radlice,srp
Keltové
400 l před n.l.
tavení rudy
ohebnost
oheň
doba bronzová
doba železná
hutnictví,kovářství

Správně přiřazeno: 0 z 0 pokusů.