Uspořádejte myšky s čísly od nejmenšího po největší. Klikejte myší postupně na myšky ve správném pořadí.