TOPlist

Pravidla pro účastníky silničnho provozu

    

strana 1 strana 2 strana 3 strana 4 strana 5 strana 6


   Pravidla pro chodce

   Tam, kde je chodník, musí jej chodec použít.

   Po chodníku chodíme vpravo.

Tam, kde chodník není, chodí chodci při levém okraji vozovky

   Vidí tak protijedoucí vozidlo.

 

   Jak správně přecházet?

 

Je - li blíže než 50 m přechod pro chodce, podchod nebo nadchod, musí chodec přecházet jen na takto vyznačených místech.

Když chceš přejít    
přes cestu, nejprve se
zastav.

Před přecházením
se dobře rozhlédni : doleva, doprava, doleva, doprava.

 

 

Přes cestu přecházej krokem,
ne během!

V průběhu přecházení přes cestu se znovu rozhlédni.

Silnici přecházej co nejkratší cestou.

 

Přechod pro chodce se světelnou signalizací

   Přes přechod pro chodce se světelnou signalizací se přechází jen

   na zelený signál pro chodce.

Na přechodu pro chodce se nikdy netlač a nehoň kamaráda!

 

 

  Pravidla pro cyklisty

   Je - li zřízen jízdní pruh pro cyklisty nebo stezka pro cyklisty,

   je cyklista povinen jich použít.

   Cyklista mladší 18 let musí mít na hlavě řádně připevněnou ochrannou

   přilbu.

   Dítě mladší 10 let nesmí jet na silnici na kole bez doprovodu.

 

   Na kole se nesmí jezdit po chodníku, aby nebyli ohroženi chodci.

   Na silnici jezdíme na kole vždy jednotlivě za sebou při pravém okraji

   vozovky.

    Změnu směru oznamujeme upažením ruky.