TOPlist

Cesta do školy

    

strana 1 strana 2 strana 3 strana 4 strana 5 strana 6 strana 7 strana 8


   Dopravní řád

   Cestou do školy a ze školy se řídíme dopravními předpisy.
   Účastníky silničního provozu jsou řidiči, chodci a cyklisté.
   
   Dopravní ruch musí mít určitý řád. Ten zabezpečují :
   1. dopravní značky
   2. světelné a zvukové signály
   3. dopravní zařízení

 

1. Dopravní značky    

  Dopravní značky jsou :                  
  A. svislé - jsou umístěny na sloupcích,

          panelech nebo různých stojanech

  B. vodorovné - jsou vyznačeny přímo

                           na vozovce

 

A. Svislé dopravní značky

   a) výstražné - dávají výstrahu

Zatáčka vpravo Nebezpečné klesání Děti Pozor,

přechod pro chodce

   b) zákazové - něco zakazují

Zákaz vjezdu všech vozidel v obou směrech Zákaz vjezdu jízdních kol Zákaz předjíždění Zákaz vstupu chodců
 

 

   c) příkazové - něco přikazují

Přikázaný směr přímo Stezka pro chodce Stezka pro cyklisty Kruhový objezd

   d) upravující přednost

Hlavní silnice Dej přednost v jízdě Stůj, dej přednost v jízdě

 

   e) informativní - o něčem informují

 

Přechod pro chodce Směrová tabule Nemocnice

 

B. Vodorovné dopravní značky

   Jsou vyznačeny přímo na vozovce.

Přechod pro chodce Přejezd pro cyklisty Směrové šipky Zastávka autobusu


   
B. Světelné a zvukové signály

   Patří sem signální světla křižovatek a přechodů pro  chodce.

   Zvukové signály slouží k bezpečnější orientaci nevidomých osob

   (slepců) na přechodech pro chodce.

   Světelná signalizační zařízení

Stůj!

Stůj!

Připravit!
Volno! Volno!


   3. Dopravní zařízení

   Dopravní zařízení mají ochranný i informační charakter.

   Např. označují místo, kde není dovoleno vjíždět, hrozí nebezpečí.

Dopravní kužel