TOPlist

Mladší doba kamenná


Přiřaď k informacím správné odpovědi

Zdroj obživy v mladší době kamenné
Pálené hliněné nádoby
Materiál používaný k výrobě oděvů
Rostliny, které lidé začali pěstovat
Zvířata vyhynulá koncem doby ledové
Zvířata běžně se vyskytující v okolních lesích
Zvířata chovaná chovaná pro užitek
Materiál využívaný ke stavbě domů
Způsob, kterým lidé získávali novou půdu
Nástroj na obdělávání pole
Nářadí, které sloužilo ke sklizni obilí
První ochočená zvířata
Jeden z důvodů změny způsobu života lidí
Rostliny používané k výrobě tkanin
Nástroj používaný k mletí obilí
zemědělství
keramika
tkaná látka
pšenice,ječmen
mamuti
jeleni,srnci,zajíci
ovce,kozy,skot
dřevo,hlína,proutí
žďáření lesů
dřevěný kopáč
kostěný srp
psi
oteplení
len,konopí
kamenné drtidlo

Správně přiřazeno: 0 z 0 pokusů.