TOPlist

Keltové na našem území


Přiřaď k informacím správné odpovědi

Příchod Keltů na naše území
Jeden z keltských kmenů
Název pro keltské sídliště
Doba příchodu germánských kmenů
Mince - zlaté plíšky miskovitého tvaru
Materiál, ze kterého Keltové vyráběli zbraně
Název naší země podle keltského kmene
Skupina lidí na válečné výpravě
Období pravěku - příchod Keltů
Obyvatelé keltského hradiště
Lidé žijící ve vesnicích v okolí hradiště
Keltští kněží
Posvátná keltská bylina
Pomůcka k výrobě keramiky
Řemeslníci zpracovávající železo
Surovina používaná při výrobě šperků
Lidé vyznávající bohy přírody
Nezbytná potřeba při obchodování
Řemeslníci pracující na stavbách
Způsob výroby látky
400 l př. n. l.
Bójové
oppidum
1. stol. n. l.
duhovky
železo
Bohemia
válečníci
doba železná
náčelník,družina
prostí obyvatelé
druidové
jmelí
hrnčířský kruh
kováři
sklo
pohané
mince
tesaři
tkaní

Správně přiřazeno: 0 z 0 pokusů.