TOPlist

domů.gif

Zápis čísel do 1 000

   Zapiš do vagónků čísla vyjádřena slovy.
   Mezi řády tisíců a stovek dělej mezery.

1

-

2

-

3

-

4

-

5

-

6

-

7

  

 

tři tisíce pět set

 

 
 

sedm tisíc devět set

   
 

devět tisíc čtyři sta

   
 

pět tisíc osm set

   
 

tisíc sedm set

 
 

Správně doplněno  čísel.

znovu