TOPlist

domů.gif

Zápis čísel do 1 000

   Zapiš do vagónků čísla vyjádřena slovy.
   Mezi řády tisíců a stovek dělej mezery.

1

-

2

-

3

-

4

-

5

-

6

-

7

  

 

  šest tisíc devět se čtyřicet jedna

 

 
 

tisíc dvacet devět

   
 

 tři tisíce osm set čtyřicet dva

   
 

sedm tisíc šedesát

   
 

   devět tisíc čtyři sta šedesát sedm

 
 

Správně doplněno  čísel.

znovu