TOPlist

Savci

-1- -2- -3- -4- -5- -6- -7- -8- -9-


   Živočichy dělíme na obratlovce a bezobratlé.
   OBRATLOVCI mají kostru, jejichž páteř je složena z obratlů.
   Do této skupiny živočichů patří savci, ptáci, ryby, obojživelníci a plazi.

SAVCI

patří do třídy obratlovců a v současné době osídlují téměř celý svět.

 

Povrch těla

úkol

   Tělo savců je pokryto hustou srstí nebo chlupy, které se druhotně
   mohou přeměnit v bodliny, ostny či mohou zcela vymizet.

     srst lva

     bodliny ježka

     kůže hrocha


Stavba těla

   Savci se liší vzhledem, velkostí a zbarvením.
   Žijí v různém prostředí, svou stavbou těla jsou přizpůsobeny životu
   v tomto prostředí.

 


Prostředí, v němž žijí

  Savci žijící na souši

slon klokan ježek liška netopýr

slon

klokan

ježek

liška

netopýr

  Savci žijící ve vodě

plejtvák obrovský delfín kosatka dravá mrož tuleň

plejtvák obrovský

delfín

kosatka dravá

mrož

tuleň

Společné znaky savců

1. DÝCHÁJÍ

   Všichni savci dýchají plícemi (i mořští savci). Při nádechu přijímají ze
   vzduchu kyslík a vylučují oxid uhličitý. Mořští savci se při nádechu
   vynořují nad hladinu.

2. ROZMNOŽUJÍ SE

   Savci rodí živá mláďata, která se vyvíjejí v těle matky.


3. MLÁĎATA ROSTOU A VYVÍJEJÍ SE
  Mláďata savců sají po narození mateřské   mléko.   (Mléko je základní potravou mláďat všech savců
  a po jejich narození jediným zdrojem jejich výživy).
   Mláďata některých savců jsou po narození zcela bezmocná, např. :
mláďata veverky
slon
panda
koala
gepard

mláďata veverky

ježčata

mládě pandy

mládě koaly

mládě geparda

   jiná dokážou již velmi brzy po narození běhat, např. :                      
slon
hroch
tur domácí
srnče
hříbě

slůně

hroší mládě

tele

srnče

hříbě


4. PŘIJÍMAJÍ POTRAVU

Podle druhu přijímané potravy rozdělujeme savce do tří skupin :


5. REAGUJÍ NA ZMĚNY TEPLOTY PROSTŘEDÍ

   Někteří savci přečkávají zimu v zimním spánku. Během dlouhé zimy 
   nemají totiž možnost doplňovat konkrétní potravu, pohyb ve sněhu
   je pro ně ztížený a nebo by zvíře bylo ohroženo nízkými venkovními
   teplotami.


6. POHYBUJÍ SE A SVÉ OKOLÍ VNÍMAJÍ SMYSLY

   Pohyb savců závisí na životních podmínkách. Savci se pohybují
   nejrůznějším způsobem. 

                                

Nejrychlejším běžcem na krátkou vzdálenost je gepard. V běhu dosahuje rychlosti okolo 96 km/h - 120km/h.

Kosatka dravá dokáže plavat rychlostí až 70 km/h, průměrně však plave 58 km/h.

Klokan rudý  přeskočí jedním skokem vzdálenost 12,8 m.

Do největší výšky vyskočí delfín skákavý (6,2 m).

Jediným létajícím savcem je netopýr. Létá rychlostí až     55 km.