TOPlist

domů.gif

Skloňování podstatných jmen
rodu středního - vzor KUŘE

1 - 2 -  3  
    Doplň koncovky podstatných jmen rodu středního, které se skloňují podle vzoru KUŘE.

 

1. p. č. j. 

6. p. č. j. 

3. p. č. mn. 

štěn

štěn

štěň

 

2. p. č. j. 

5. p. č. j. 

4. p. č. mn. 

medvíd

medvíd

medvíď

3. p. č. j. 

7. p. č. j. 

2. p. č. mn. 

doup

doup

doup

4. p. č. j. 

1. p. č. mn. 

7. p. č. mn. 

mlád

mláď

mláď

  Maximální počet bodů 12.

Správně doplněno  koncovek podst. jmen.
 

znovu