TOPlist

Orientace v krajině

strana 1 strana 2 strana 3 strana 4 strana 5 strana 6 strana 7 strana 8 strana 9 strana 10 strana 11


   Základní světové strany

   V krajině nebo na mapě se orientujeme podle světových stran.

   HLAVNÍ SVĚTOVÉ STRANY jsou čtyři základní směry, podle kterých

   se určuje na zemském povrchu směr.                                  

2

  Vedlejší světové strany

    Pro přesnější určení směru se používají ještě vedlejší směry, které leží  

   mezi směry hlavními.

 

3

   Značení světových stran

    Názvy světových stran označujeme písmeny.

 

4

   Zařízení pro určování světových stran

    Kompas a buzola jsou zařízení určující světové strany.

    Skládají se ze směrové růžice a magnetické střelky, která vždy

   ukazuje k severu.

   Světové strany na směrové růžici jsou označeny počátečními písmeny

   jejich anglického názvu.

    N - north (SEVER)

   S - south (JIH)

   W - west (ZÁPAD)

   E - east (VÝCHOD)

5

   Orientace na mapě

    Na plánu nebo na mapě je sever vždy nahoře.

   Na mapě bývá zakreslena směrová růžice.

6

   Orientace podle přírodních úkazů

    ORIENTACE PODLE SLUNCE

   Ráno slunce vychází na východě, v poledne je na jihu a večer

   zapadá na západě.

   

4

   Zařízení pro určování světových stran

    ORIENTACE PODLE SLUNEČNÍHO STÍNU

   Když si v pravé poledne, kdy je slunce na jihu, stoupneme zády ke

   slunci, náš stín směřuje na sever.

8

Orientace podle přírodních úkazůch stran

    ORIENTACE PODLE MRAVENIŠTĚ

   Strmější strana mraveniště směřuje na sever.

   

9

 Orientace podle přírodních úkazůch stran

    ORIENTACE PODLE PAŘEZŮ A LIŠEJNÍKŮ

   Letokruhy na pařezech stromů jsou zpravidla na severní straně hustší

   než na jižní.

   Lišejníky na kmenech osamělých stromů rostou obvykle na severní

   straně.

  

10

 Orientace podle přírodních úkazůch stran

    ORIENTACE PODLE NOČNÍ OBLOHY

   Za jasné noci se můžeme orientovat i podle hvězd.

   Polárka (Severka), která je koncovou hvězdou souhvězdí Malého vozu,

   se nachází přímo nad severem.

   

11