piráti v hlaviččce
 •   • 
Obojživelníci

Obojživelníci

nadpis obrazek
Reklama

Obojživelníci
prezentace
Stavba těla obojživelníků
přiřazování názvů částí těla
Zobrazit více informací o učivu
UČIVO A DÍLČÍ VÝSTUPY 3. ROČNÍK
Živá příroda - živočichové
Žák:
- rozliší houby, rostliny a živočichy
- na příkladech z okolí popíše stavbu těla obojživelníků a znaků života
- zařadí známé zástupce živočichů do skupin podle stavby těla a  podle toho, čím se živí
- uvede příklady společenstev a jejich zástupců z okolí
Tento web používá soubory cookies (jako naprostá většina webových stránek na Internetu). Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více informací V pořádku