piráti v hlaviččce
 •   • 
Numerace do 10 000

Numerace do 10 000

nadpis obrazek
Reklama

Jede vláček kolejáček
čtení a zápis čísel do 10 000
Proměny stromu
hravé procvičování numerace do 10 000
Podmořské dobrodružství
řazení čísel podle posloupnosti
Barevné karty
řazení čísel podle posloupnosti
Souboj dinosaurů
porovnávání čísel
Zobrazit více informací o učivu
UČIVO A DÍLČÍ VÝSTUPY 4. ROČNÍK
Číslo a početní operace
Obor přirozených čísel 0 - 1 000 000
Zápis čísla v desítkové soustavě, číselná osa
Žák:
- zapisuje a čte čísla v daném oboru
- počítá po jednotkách, desítkách, stovkách, tisících,  desetitisících a statisících
- rozkládá čísla do 10 000 v desítkové soustavě
- modeluje daná čísla ve zjednodušené formě
 
Číselná osa
- porovnává čísla a znázorní je na číselné ose a jejích úsecích
- porovnává čísla pomocí číselné osy, používá k porovnání čísel  znaménka <, >, =
- řeší jednoduché nerovnice pomocí číselné osy       
 
Závislosti, vztahy a práce s daty
- eviduje složitější statické i dynamické situace pomocí slov a  tabulek
Tento web používá soubory cookies (jako naprostá většina webových stránek na Internetu). Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více informací V pořádku