piráti v hlaviččce
 •   • 
Číselná řada 0 - 100

Číselná řada 0 - 100

nadpis obrazek
Reklama

Číselná řada - desítky
uspořádání čísel podle posloupnosti
Číselná osa
orientace na číselné ose
Stovková tabulka
doplňování chybějících čísel
Ledové kry
doplňování chybějících čísel
Barevné počítadlo
počítání po desítkách
Mezi knihami
počítání po desítkách, pozice desítek
Počítání oveček
počítání po desítkách, chybějící číslo v řadě
Počítáme kuličky
názorné zobrazení čísel
Podzimní den
číselná řada, posloupnost čísel
Pirátský poklad
určování počtu prvků
Souboj vlka a zajíce
porovnávání čísel 0 - 50
Souboj Toma a Jerryho
porovnávání čísel 0 - 100
Závody lodiček
porovnávání čísel
Souboj dinosaurů
hravé procvičování porovnávání čísel (cvičení v programu PowerPoint)
Halloweenská párty
uspořádání čísel podle posloupnosti
Barevné karty
uspořádání čísel podle posloupnosti
Mince
určování počtu desítek a jednotek názorně
Vánoční rolničky
rozklady dvojciferných čísel
Zobrazit více informací o učivu
UČIVO A DÍLČÍ VÝSTUPY 2. ROČNÍK
Číslo a početní operace
Obor přirozených čísel 0 - 100
Zápis čísla v desítkové soustavě, číselná osa
Žák:
- zapisuje a čte čísla v daném oboru
- samostatně pracuje s univerzálními modely přirozených čísel
- používá přirozená čísla k modelování situací běžného života
- počítá po jednotkách a desítkách, rozliší sudá a lichá čísla
- porovnává čísla, chápe rovnost a nerovnost i v různých  významových kontextech (délka, čas, peníze)
- zobrazí číslo na číselné ose
- využívá číselnou osu k porovnání čísel
 
Číselná osa
- porovnává čísla a znázorní je na číselné ose a jejích úsecích
- porovnává čísla pomocí číselné osy, používá k porovnání čísel  znaménka <, >, =
- řeší jednoduché nerovnice pomocí číselné osy       
 
Závislosti, vztahy a práce s daty
- navrhne a použije tabulku k organizaci údajů
Tento web používá soubory cookies (jako naprostá většina webových stránek na Internetu). Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více informací V pořádku