piráti v hlaviččce
 •   • 
Český stát za Lucemburků

Český stát za Lucemburků

nadpis obrazek
Reklama

Zobrazit více informací o učivu
UČIVO A DÍLČÍ VÝSTUPY 4. ROČNÍK
Český stát za vlády Lucemburků
Žák:
- na vybraných příkladech porovnává a hodnotí způsob života a  práci předků v minulosti a současnosti
- pracuje s časovými údaji k pochopení vztahů mezi dějí a jevy
- informace o historických pramenech vyhledá v knihovnách,  muzeích, encyklopediích, na internetu
Tento web používá soubory cookies (jako naprostá většina webových stránek na Internetu). Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více informací V pořádku