piráti v hlaviččce
 •   • 
Rostliny

Rostliny

nadpis obrazek
Reklama

Podzemní části rostliny - kořen
význam kořene pro rostlinu (prezentace)
Zobrazit více informací o učivu
UČIVO A DÍLČÍ VÝSTUPY 3. ROČNÍK
Živá příroda - rostliny
Žák:
- rozliší houby, rostliny a živočichy
- na příkladech z okolí popíše stavbu jejich těla a znaky života
- třídit zástupce běžně známých rostlin do skupin (kvetoucí,  nekvetoucí, volně rostoucí, pěstované, chráněné, jedovaté,  léčivé, okrasné, podle stavby těla
- třídí rostliny podle typus stonku  na byliny, dřeviny (stromy,  keře)
Tento web používá soubory cookies (jako naprostá většina webových stránek na Internetu). Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více informací V pořádku