piráti v hlaviččce
 •   • 
Neživá příroda

Neživá příroda

nadpis obrazek
Reklama

Voda
prezentace - význam vody pro život
Vzduch
prezentace - význam vzduchu, složení vzduchu
Zobrazit více informací o učivu
UČIVO A DÍLČÍ VÝSTUPY 3. ROČNÍK
Neživá příroda
Žák:
- rozlišuje neživé přírodniny od živých
- posoudí význam neživé přírody pro život
- uvědomuje si nezbytnost Slunce jako zdroje tepla a světla
- seznámit se s podstatou střídání dne a noci
- pozoruje podoby vzduchu v přírodě a posoudí význam kyslíku  pro živé organizmy
- jednoduše popíše koloběh vody na zemi a vysvětlí její význam  pro život
- jednoduše popíše vznik půdy, pozoruje její složení a uvědomí si  její význam
- třídí přírodniny, lidské výtvory
- posoudí význam neživé přírody pro život na Zemi
Tento web používá soubory cookies (jako naprostá většina webových stránek na Internetu). Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více informací V pořádku