piráti v hlaviččce
 •   • 
Zima v přírodě

Zima v přírodě

nadpis obrazek
Reklama

Zimní kalendář
prezentace
Zobrazit více informací o učivu
UČIVO A DÍLČÍ VÝSTUPY 2. ROČNÍK
Rozmanitost přírody
Žák:
- pozoruje, popíše a porovná viditelné proměny v přírodě v  jednotlivých ročních obdobích
- roztřídí některé přírodniny podle nápadných určujících znaků,  uvede příklady výskytu organismů ve známé lokalitě
- pojmenuje běžně známé zimní sporty, uvědomuje si závažnost ochrany zdraví při sportu
- uvědomuje si potřebu a míru pomoci živočichům v zimě
- vysvětluje jednoduše změny v životě rostlin
Tento web používá soubory cookies (jako naprostá většina webových stránek na Internetu). Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více informací V pořádku