piráti v hlaviččce
 •   • 
Podzim v přírodě

Podzim v přírodě

nadpis obrazek
Reklama

Druhy zeleniny
poznávání zeleniny podle obrázku, určování druhu zeleniny
Polní plodiny
poznávání plodin podle obrázku
Druhy ovoce
třídění ovoce podle druhu
Zobrazit více informací o učivu
UČIVO A DÍLČÍ VÝSTUPY 2. ROČNÍK
Rozmanitost přírody
Žák:
- pozoruje, popíše a porovná viditelné proměny v přírodě v  jednotlivých ročních obdobích
- roztřídí některé přírodniny podle nápadných určujících znaků,  uvede příklady výskytu organismů ve známé lokalitě
Tento web používá soubory cookies (jako naprostá většina webových stránek na Internetu). Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více informací V pořádku