piráti v hlaviččce
 •   • 
Lidé a výrobky

Lidé a výrobky

nadpis obrazek
Reklama

Přírodnina – surovina – výrobek
třídění pojmů do skupin
Zobrazit více informací o učivu
UČIVO A DÍLČÍ VÝSTUPY 2. ROČNÍK
Člověk a jeho svět
Žák:
- rozlišuje mezi přírodninou a surovinou
- na příkladech ze svého okolí jednoduše popíše výrobu výrobků,  které běžně používáme
Tento web používá soubory cookies (jako naprostá většina webových stránek na Internetu). Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více informací V pořádku