piráti v hlaviččce
 •   • 
Jaro v přírodě

Jaro v přírodě

nadpis obrazek
Reklama

Jarní rostliny
určování jarních rostlin
Naši ptáci
poznávání ptáků podle obrázku, hlasy ptáků
Zobrazit více informací o učivu
UČIVO A DÍLČÍ VÝSTUPY 2. ROČNÍK
Rozmanitost přírody
Žák:
- pozoruje, popíše a porovná viditelné proměny v přírodě v  jednotlivých ročních obdobích
- vypráví v jednoduchých větách o jarních činnostech dětí
- popíše práce na jaře na zahradě
- popíše vývoj rostlin
- všímá si rozdílů ve stavbě těla rostlin
- na příkladech výrobků, které běžně používáme uvede možnosti  využití hospodářských zvířat pro užitek.
Tento web používá soubory cookies (jako naprostá většina webových stránek na Internetu). Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více informací V pořádku