piráti v hlaviččce
 •   • 
Pamětné sčítání a odčítání nad 10 000

Pamětné sčítání a odčítání nad 10 000

nadpis obrazek
Reklama

Psí smečka
sčítání, příklady typu 13 000 + 12 000
Kočičí uličníci
odčítání, příklady typu 68 000 - 14 000
Počítání se spongebobem
typ: 200 000 + 300 000, 500 000 - 100 000
Myšák mickey na cestách
typ: 640 000 + 210 000, 890 000 - 340 000
Hlemýždím tempem
typ: 457 000 + 241 000, 987 000 - 123 000
Zobrazit více informací o učivu
UČIVO A DÍLČÍ VÝSTUPY 4. ROČNÍK
Číslo a početní operace
Obor přirozených čísel 0 - 1 000 000
Sčítání a odčítání zpaměti
Žák:
- zapisuje a čte čísla v daném oboru
- používá pojmy sčítanec, součet
- využívá při pamětném počítání komutativnost a asociativnost    sčítání
- sčítá a odčítá čísla v daném oboru (zpaměti pouze čísla, která mají nejvýše dvě číslice  různé od nuly)
- účelně propojuje písemné i pamětné počítání (i s použitím  kalkulátoru)
- provádí odhady a kontroluje výsledky početních operací  (sčítání a jeho kontrola záměnou  sčítanců, odčítání a jeho  kontrola sčítáním)        
- řeší a tvoří slovní úlohy na sčítání, odčítání
- řeší a tvoří slovní úlohy vedoucí ke vztahu o x více, o x méně
- dokáže pracovat s kapesním kalkulátorem
 
Závislosti, vztahy a práce s daty
Strukturovaná tabulka, sloupkové diagramy
Žák:
- používá tabulky k evidenci, modelování a řešení různých situací
- využívá závorek
- doplňuje údaje, které chybí ve strukturované tabulce
- vytvoří na základě jednoduchého textu tabulku a sloupkový  diagram
Tento web používá soubory cookies (jako naprostá většina webových stránek na Internetu). Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více informací V pořádku