piráti v hlaviččce
 •   • 
Pamětné sčítání a odčítání do 10 000

Pamětné sčítání a odčítání do 10 000

nadpis obrazek
Reklama

Vyhlídkový let
příklady typu 2 000 + 3 000, 6 000 - 4 000
Podzimní počítání
sčítání a odčítání bez přechodu přes desítku, příklady typu 1 200 + 1 300, 6 800 - 2 400
Nekonečné počítání
generátor příkladů, procvičování příkladů na sčítání do 10 000
Hrátky v listí
sčítání a odčítání s přechodem přes desítku, příklady typu 1 600 + 900, 2 700 - 900
Růžová zahrada
sčítání s přechodem přes desítku, příklady typu 1 900 + 2 800
Čajový dýchánek
odčítání s přechodem přes desítku, příklady typu 9 100 - 7 300
Nekonečné počítání
generátor příkladů, procvičování příkladů na odčítání do 10 000
Zobrazit více informací o učivu
UČIVO A DÍLČÍ VÝSTUPY 4. ROČNÍK
Číslo a početní operace
Obor přirozených čísel 0 - 1 000 000
Sčítání a odčítání zpaměti
Žák:
- zapisuje a čte čísla v daném oboru
- používá pojmy sčítanec, součet
- využívá při pamětném počítání komutativnost a asociativnost    sčítání
- sčítá a odčítá čísla v daném oboru (zpaměti pouze čísla, která mají nejvýše dvě číslice  různé od nuly)
- účelně propojuje písemné i pamětné počítání (i s použitím  kalkulátoru)
- provádí odhady a kontroluje výsledky početních operací  (sčítání a jeho kontrola záměnou  sčítanců, odčítání a jeho  kontrola sčítáním)        
- řeší a tvoří slovní úlohy na sčítání, odčítání
- řeší a tvoří slovní úlohy vedoucí ke vztahu o x více, o x méně
- dokáže pracovat s kapesním kalkulátorem
 
Závislosti, vztahy a práce s daty
Strukturovaná tabulka, sloupkové diagramy
Žák:
- používá tabulky k evidenci, modelování a řešení různých situací
- využívá závorek
- doplňuje údaje, které chybí ve strukturované tabulce
- vytvoří na základě jednoduchého textu tabulku a sloupkový  diagram
Tento web používá soubory cookies (jako naprostá většina webových stránek na Internetu). Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více informací V pořádku