piráti v hlaviččce
 •   • 
Písemné násobení

Písemné násobení

nadpis obrazek
Reklama

Putování vesmírem
násobení dvojciferných čísel číslem jednociferným
Marťanská hlídka
násobení trojciferných čísel číslem jednociferným
Zobrazit více informací o učivu
UČIVO A DÍLČÍ VÝSTUPY 4. ROČNÍK
Číslo a početní operace
Obor přirozených čísel 0 - 1 000 000
Písemné algoritmy násobení a dělení
Žák:
- zapisuje a čte čísla v daném oboru
- používá pojmy činitel, součin, dělenec. dělitel, podíl
- provádí předběžný odhad výsledku řešení
- písemně násobí jednociferným činitelem
- provádí odhady a kontroluje výsledky početních operací          
- řeší a tvoří jednoduché slovní úlohy na násobení, dělení
- řeší a tvoří slovní úlohy vedoucí ke vztahu x krát více,x krát  méně
- dokáže pracovat s kapesním kalkulátorem
Tento web používá soubory cookies (jako naprostá většina webových stránek na Internetu). Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více informací V pořádku