piráti v hlaviččce
 •   • 
Písemné dělení

Písemné dělení

nadpis obrazek
Reklama

Příklady sedmi trpaslíků
dělení trojciferných čísel beze zbytku
Příklady osmi koumáků
dělení trojciferných čísel se zbytkem
Nekonečné počítání
generátor příkladů písemného dělení
Zobrazit více informací o učivu
UČIVO A DÍLČÍ VÝSTUPY 4. ROČNÍK
Číslo a početní operace
Obor přirozených čísel 0 - 1 000 000
Písemné algoritmy násobení a dělení
Žák:
- zapisuje a čte čísla v daném oboru
- používá pojmy činitel, součin, dělenec. dělitel, podíl
- provádí předběžný odhad výsledku řešení
- písemně dělí jednociferným dělitelem
- provádí odhady a kontroluje výsledky početních operací          
- řeší a tvoří jednoduché slovní úlohy na násobení, dělení
- řeší a tvoří slovní úlohy vedoucí ke vztahu x krát více, x krát  méně
- dokáže pracovat s kapesním kalkulátorem
Tento web používá soubory cookies (jako naprostá většina webových stránek na Internetu). Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více informací V pořádku