piráti v hlaviččce
 •   • 
Čísla nad 10 000

Čísla nad 10 000

nadpis obrazek
Reklama

Koumáci tučňáci
zápis čísel - číselné řády
Vlaková souprava
řazení čísel
Sněhová nadílka
porovnávání čísel
Zobrazit více informací o učivu
UČIVO A DÍLČÍ VÝSTUPY 4. ROČNÍK
Číslo a početní operace
Obor přirozených čísel 0 - 1 000 000
Zápis čísla v desítkové soustavě, číselná osa
Žák:
- zapisuje a čte čísla v daném oboru
- počítá po jednotkách, desítkách, stovkách, tisících,  desetitisících a statisících
- rozkládá čísla do 1 000 000 v desítkové soustavě
- modeluje daná čísla ve zjednodušené formě
- řeší slovní úlohy na porovnávání čísel
 
Číselná osa
- porovnává čísla a znázorní je na číselné ose a jejích úsecích
- porovnává čísla pomocí číselné osy, používá k porovnání čísel  znaménka <, >, =
- řeší jednoduché nerovnice pomocí číselné osy       
 
Závislosti, vztahy a práce s daty
- eviduje složitější statické i dynamické situace pomocí slov a  tabulek
Tento web používá soubory cookies (jako naprostá většina webových stránek na Internetu). Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více informací V pořádku