piráti v hlaviččce
 •   • 
Násobení a dělení

Násobení a dělení

nadpis obrazek
Reklama

Jablečné hodování
násobení dvojciferných čísel jednociferným číslem
Zvířata severní ameriky 1
matematické loto - násobení (cvičení v programu PowerPoint)
Zvířata severní ameriky 2
matematické loto - násobení (cvičení v programu PowerPoint)
Zvířata severní ameriky 3
matematické loto - násobení (cvičení v programu PowerPoint)
Zobrazit více informací o učivu
UČIVO A DÍLČÍ VÝSTUPY 4. ROČNÍK
Číslo a početní operace
Obor přirozených čísel 0 - 1 000 000
Pamětné algoritmy násobení a dělení
Žák:
- zapisuje a čte čísla v daném oboru
- používá pojmy činitel, součin, dělenec. dělitel, podíl
- řeší příklady násobení a dělení mimo obor násobilek
- řeší a vytváří jednoduché slovní úlohy na násobení a dělení mimo obor násobilek
- dokáže pamětně vynásobit jednoduchým činitelem v jednoduchých příkladech
- provádí odhady a kontroluje výsledky početních operací          
- účelně propojuje písemné i pamětné počítání (i s použitím    kalkulátoru)
- řeší a tvoří slovní úlohy na násobení, dělení
- řeší a tvoří slovní úlohy vedoucí ke vztahu o x více, o x méně
- dokáže pracovat s kapesním kalkulátorem
 
Závislosti, vztahy a práce s daty
Žák:
- využívá tabulek násobků v práci (ceny zboží, vzdálenost) při    tvorbě úloh
- využívá závorek
- sestavuje a čte tabulky násobků
Tento web používá soubory cookies (jako naprostá většina webových stránek na Internetu). Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více informací V pořádku