piráti v hlaviččce
 •   • 
Pamětné sčítání a odčítání do 1000

Pamětné sčítání a odčítání do 1000

nadpis obrazek
Reklama

Létající marťánci
hravé procvičování sčítání a odčítání (příklady typu 248 + 7, 256 - 7)
Počítání v dešti
procvičování sčítání (příklady typu 380 + 70)
Počítání s kouzelníky
procvičování odčítání (příklady typu 650 - 90)
Počítání s piráty
procvičování sčítání (příklady typu 480 + 67, 487 + 60)
Počítání mezi indiány
procvičování odčítání (příklady typu 625 - 50)
Tajné obrázky
odčítání s odkrýváním obrázku (příklady typu 672 - 48)
Zobrazit více informací o učivu
UČIVO A DÍLČÍ VÝSTUPY 3. ROČNÍK
Číslo a početní operace
Obor přirozených čísel 0 - 1 000
Sčítání a odčítání zpaměti
Žák:
- zapisuje a čte čísla v daném oboru
- používá pojmy sčítanec, součet
- využívá při pamětném počítání komutativnost a asociativnost    sčítání
- sčítá a odčítá zpaměti čísla bez přechodu násobků sta
- řeší a tvoří slovní úlohy na sčítání, odčítání
- řeší a tvoří slovní úlohy vedoucí ke vztahu o x více, o x méně
 
Závislosti, vztahy a práce s daty
Strukturovaná tabulka, sloupkové diagramy
Žák:
- používá tabulky k evidenci, modelování a řešení různých situací
- využívá závorek
- doplňuje údaje, které chybí ve strukturované tabulce
- vytvoří na základě jednoduchého textu tabulku a sloupkový  diagram
Tento web používá soubory cookies (jako naprostá většina webových stránek na Internetu). Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více informací V pořádku