piráti v hlaviččce
 •   • 
Pamětné sčítání a odčítání do 1000

Pamětné sčítání a odčítání do 1000

nadpis obrazek
Reklama

Rybí školička
hravé procvičování sčítání (příklady typu 160 + 20)
Počítání s veverkou
hravé procvičování odčítání (příklady typu 160 - 20)
Počítáme s beruškou
hravé procvičování odčítání (příklady typu 240 + 100)
Mlsný medvídek pú
hravé procvičování odčítání (příklady typu 240 - 100)
Počítání mezi motýly
procvičování sčítání (příklady typu 481 + 8)
Na střelnici
hravé procvičování sčítání (příklady typu 253 + 4)
Počítání na rybách
procvičování odčítání (příklady typu 489 - 8)
Počítání mezi květinami
procvičování sčítání (příklady typu 264 + 6, 270 - 6)
Indiáni na lovu
spojovačky - procvičování sčítání (příklady typu 645 + 32)
Tajné obrázky
sčítání s odkrýváním obrázku (příklady typu 641 + 35)
Lukostřelba
spojovačky - procvičování odčítání (příklady typu 786 - 52)
Zobrazit více informací o učivu
UČIVO A DÍLČÍ VÝSTUPY 3. ROČNÍK
Číslo a početní operace
Obor přirozených čísel 0 - 1 000
Sčítání a odčítání zpaměti
Žák:
- zapisuje a čte čísla v daném oboru
- používá pojmy sčítanec, součet
- využívá při pamětném počítání komutativnost a asociativnost    sčítání
- sčítá a odčítá zpaměti čísla bez přechodu násobků sta
- řeší a tvoří slovní úlohy na sčítání, odčítání
- řeší a tvoří slovní úlohy vedoucí ke vztahu o x více, o x méně
 
Závislosti, vztahy a práce s daty
Strukturovaná tabulka, sloupkové diagramy
Žák:
- používá tabulky k evidenci, modelování a řešení různých situací
- využívá závorek
- doplňuje údaje, které chybí ve strukturované tabulce
- vytvoří na základě jednoduchého textu tabulku a sloupkový  diagram
Tento web používá soubory cookies (jako naprostá většina webových stránek na Internetu). Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více informací V pořádku