piráti v hlaviččce
 •   • 
Násobení a dělení

Násobení a dělení

nadpis obrazek
Reklama

Počítání se strašidly
násobení a dělení 100
Počítání v oblacích
násobení násobků deseti jednociferným číslem
Hravé násobení
procvičování násobení mimo obor násobilky
Počítání s kačátky
násobení dvojciferných čísel jednociferným číslem
Hravé dělení
procvičování dělení mimo obor násobilky

Procvičování

Procvičovací kartičky
násobení - příklady typu 11 . 2, 12 . 5

Procvičovací kartičky
dělení - příklady typu 56 : 4, 39 : 3
Zobrazit více informací o učivu
UČIVO A DÍLČÍ VÝSTUPY 3. ROČNÍK
Číslo a početní operace
Násobilka
Žák:
- používá pojmy činitel, součin, dělenec. dělitel, podíl
- násobí a dělí zpaměti v oboru osvojených násobilek
- násobí zpaměti dvojciferná čísla jednociferným činitelem mimo  obor malé násobilky
- násobí a dělí součet nebo rozdíl dvou čísel
- používá závorky při výpočtech
- řeší a tvoří slovní úlohy na sčítání, odčítání, násobení, dělení
- řeší a tvoří slovní úlohy vedoucí ke vztahu x krát více, x krát  méně
 
Závislosti, vztahy a práce s daty
Žák:
- čte a sestavuje tabulky násobků
- doplní chybějící údaje do strukturované tabulky podle zadání
Tento web používá soubory cookies (jako naprostá většina webových stránek na Internetu). Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více informací V pořádku