piráti v hlaviččce
 •   • 
Násobení a dělení 0 - 10

Násobení a dělení 0 - 10

nadpis obrazek
Reklama

Namaluj si povolání
hravé procvičování násobení a dělení 0 - 6
Početní trenažér násobení
násobení 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6
Početní trenažér násobení
násobení 0-6, příklady typu 3 . __ = 18
Početní trenažér dělení
dělení 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6
Početní trenažér dělení
dělení 0 - 6, příklady typu __ : 6 = 3
Početní trenažér násobení a dělení
násobení a dělení 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6
Početní trenažér násobení
násobení 6, 7, příklady typu __ . 6 = 54
Početní trenažér dělení
dělení 6, 7, příklady typu 42 : __ = 6
Početní trenažér násobení a dělení
násobení a dělení 6, 7
Početní trenažér násobení
násobení 6, 7, 8
Početní trenažér násobení
násobení 6 - 8, příklady typu __ . 8 = 48
Početní trenažér dělení
dělení 6, 7, 8, příklady typu 80 : __ = 10
Početní trenažér násobení a dělení
násobení a dělení 6, 7, 8
Početní trenažér násobení
násobení 6, 7, 8, 9
Početní trenažér násobení
násobení 6 - 9, příklady typu __ . 9 = 81
Početní trenažér dělení
dělení 6, 7, 8, 9
Početní trenažér dělení
dělení 6 - 9, příklady typu 72 : __ = 8
Početní trenažér násobení a dělení
násobení a dělení 6, 7, 8, 9
Hodnotící testík
procvičování násobení a dělení na čas
Barevné pastelky
procvičování příkladů na násobení a dělení
Zatoulaná zvířátka
hravé procvičování násobení a dělení 0 - 9
Početní trenažér násobení a dělení
násobení a dělení 0 - 9
Početní trenažér násobení a dělení
násobení a dělení 0 - 9 příklady typu 2 . __ = 18, 45 : __ = 5
Zobrazit více informací o učivu
UČIVO A DÍLČÍ VÝSTUPY 3. ROČNÍK
Číslo a početní operace
Násobilka
Žák:
- používá pojmy činitel, součin, dělenec. dělitel, podíl
- násobí a dělí zpaměti v oboru osvojených násobilek
- násobí a dělí součet nebo rozdíl dvou čísel
- používá závorky při výpočtech
- řeší a tvoří slovní úlohy na sčítání, odčítání,násobení, dělení
- řeší a tvoří slovní úlohy vedoucí ke vztahu x krát více, x krát  méně
 
Závislosti, vztahy a práce s daty
Žák:
- čte a sestavuje tabulky násobků
- doplní chybějící údaje do strukturované tabulky podle zadání
Tento web používá soubory cookies (jako naprostá většina webových stránek na Internetu). Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více informací V pořádku