piráti v hlaviččce
 •   • 
Násobení a dělení 6

Násobení a dělení 6

nadpis obrazek
Reklama

Násobíme šesti názorně
sestavování příkladů podle obrázku
Najdi vetřelce
vyhledávání čísel, které nepatří mezi násobky čísla 6
Chytrý papoušek
hravé procvičování násobení 6
Rozdělování oříšků
hravé procvičování dělení 6
Násobení a dělení 6
procvičovací karty (cvičení v programu PowerPoint)
Pexeso - násobení 6 (12 karet)
hravé procvičování příkladů na násobení
Pexeso - násobení 6 (18 karet)
hravé procvičování příkladů na násobení
Pexeso - dělení 6 (12 karet)
hravé procvičování příkladů na násobení
Pexeso - dělení 6 (18 karet)
hravé procvičování příkladů na násobení
Početní trenažér násobení
procvičování početních spojů
Početní trenažér násobení
příklady typu __ . 6 = 54, 9 . __ = 54
Početní trenažér dělení
procvičování početních spojů
Početní trenažér dělení
příklady typu __ : 6 = 4, 24 : __ = 4
Početní trenažér násobení a dělení
procvičování početních spojů
Zobrazit více informací o učivu
UČIVO A DÍLČÍ VÝSTUPY 3. ROČNÍK
Číslo a početní operace
Násobilka
Žák:
- používá pojmy činitel, součin, dělenec, dělitel, podíl
- násobí a dělí zpaměti v oboru osvojených násobilek
- násobí a dělí součet nebo rozdíl dvou čísel
- používá závorky při výpočtech
- řeší a tvoří slovní úlohy na sčítání, odčítání,násobení, dělení
- řeší a tvoří slovní úlohy vedoucí ke vztahu x krát více, x krát  méně
 
Závislosti, vztahy a práce s daty
Žák:
- čte a sestavuje tabulky násobků
- doplní chybějící údaje do strukturované tabulky podle zadání
Tento web používá soubory cookies (jako naprostá většina webových stránek na Internetu). Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více informací V pořádku