piráti v hlaviččce
 •   • 
Čísla do 1 000

Čísla do 1 000

nadpis obrazek
Reklama

Barevné karty
Uspořádání čísel podle posloupnosti
Býčí zápasy
porovnávání čísel
Zobrazit více informací o učivu
UČIVO A DÍLČÍ VÝSTUPY 3. ROČNÍK
Číslo a početní operace
Obor přirozených čísel 0 - 1 000
Zápis čísla v desítkové soustavě, číselná osa
Žák:
- zapisuje a čte čísla v daném oboru
- počítá po jednotkách, po desítkách a stovkách
- porovnává čísla
- modeluje daná čísla ve zjednodušené formě
- rozloží číslo v desítkové soustavě v oboru do tisíce
 
Číselná osa
- porovnává čísla a znázorní je na číselné ose a jejích úsecích
- porovnává čísla pomocí číselné osy, používá k porovnání čísel  znaménka <, >, =
- řeší jednoduché nerovnice pomocí číselné osy       
 
Závislosti, vztahy a práce s daty
- eviduje složitější statické i dynamické situace pomocí slov a  tabulek
Tento web používá soubory cookies (jako naprostá většina webových stránek na Internetu). Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více informací V pořádku