piráti v hlaviččce
 •   • 
Sčítání a odčítání do 100

Sčítání a odčítání do 100

nadpis obrazek
Reklama

Generátor příkladů
procvičování sčítání do 100 bez přechodu i s přechodem přes desítku
Hradní věže
příklady typu 32 + 20
Ufonci
příklady typu 28 + 40, 68 - 40
Puzzle - animované filmy 1
sčítání dvojciferných čísel - typ 28 + 40
Puzzle - animované filmy 2
odčítání dvojciferných čísel - typ 68 - 40
Puzzle - animované filmy 3
sčítání a odčítání dvojciferných čísel
Pohádková zima - puzzle
hravé procvičování sčítání a odčítání
Početní trenažér
sčítání s přechodem přes desítku
Početní trenažér
sčítání s přechodem přes desítku: příklady typu 38 + _ = 43
Zobrazit více informací o učivu
UČIVO A DÍLČÍ VÝSTUPY 2. ROČNÍK
Číslo a početní operace
Obor přirozených čísel 0 - 100
Sčítání a odčítání zpaměti
Žák:
- zapisuje a čte čísla v daném oboru
- používá pojmy sčítanec, součet
- počítá po jednotkách a desítkách, rozliší sudá a lichá čísla
- orientuje se v zápisu desítkové soustavy
- sčítá a odčítá zpaměti dvojciferné číslo s jednociferným
  i dvojciferným číslem s přechodem násobků deseti
- řeší a tvoří slovní úlohy na sčítání, odčítání
- řeší a tvoří slovní úlohy vedoucí ke vztahu o x více, o x méně
 
Závislosti, vztahy a práce s daty
Strukturovaná tabulka, sloupkové diagramy
Žák:
- používá tabulky k evidenci, modelování a řešení různých situací
- využívá závorek
- vytvoří na základě jednoduchého textu tabulku a sloupkový  diagram
Tento web používá soubory cookies (jako naprostá většina webových stránek na Internetu). Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více informací V pořádku