piráti v hlaviččce
 •   • 
Sčítání a odčítání do 100

Sčítání a odčítání do 100

nadpis obrazek
Reklama

Hbité ještěrky
sčítání desítek a jednotek
Sčítání desítek
přiřazování příkladů k výsledkům
Odčítání desítek
přiřazování příkladů k výsledkům
Sčítání a odčítání desítek
přiřazování příkladů k výsledkům
Matematické řetízky
sčítání a odčítání desítek
Hodnotící testík
procvičování sčítání do 20
Hodnotící testík
procvičování odčítání do 20
Desítky kuliček
názorné sčítání desítek
Na rybách
sčítání desítek
Strašidelné počítání
odčítání desítek
Žonglování s míčky
rozklady čísla 100
Rozsypané korálky
rozklady čísla 100, tři sčítance
Vlakové nádraží
matematické řetízky
V pizzerii
sčítání jednotek
Počítáme úspory
sčítání desítek a jednotek
Sestavujeme příklady
trojice sčítanců
Veselé berušky
odčítání jednotek
Deštivý den
sčítání do 100, příklady typu 62 + 2 = __, 62 + __ = 64
Hodnotící testík
procvičování sčítání do 100
Kouzelnický vystoupení
odčítání do 100, příklady typu 67 - 2 = __, 67 - __ = 65
Hodnotící testík
procvičování odčítání do 100
Procvičovací karty 1
dopočítávání do desítky
Ptačí hnízda
dopočítávání do desítky
Početní trenažér
dopočítávání do desítky
Roboti
procvičování sčítání do 100
Procvičovací karty 2
odpočítávání od desítky
Početní trenažér
odpočítávání od celé desítky
Psí smečka
příklady typu 90 - 1, 80 - 4
Domečky
procvičování odčítání do 100
Mlsné včelky
počítání v tabulce, čísla o x větší, o x menší
Výlet v oblacích
procvičování sčítání a odčítání do 100
Indiánskou stezkou
matematické řetízky
Puzzle - život u vody 1
počítání se závorkami
Puzzle - život u vody 2
počítání se závorkami
Puzzle - život u vody 3
počítání se závorkami
Puzzle - život u vody 4
počítání se závorkami
Péťova dobrodružství
hravé procvičování sčítání a odčítání do 100
Zvířata austrálie 1
PUZZLE hravé počítání do 100 (cvičení v programu PowerPoint)
Zvířata austrálie 2
PUZZLE hravé počítání do 100 (cvičení v programu PowerPoint)
Hon na myši
počítání se závorkami (cvičení v programu PowerPoint)
Zobrazit více informací o učivu
UČIVO A DÍLČÍ VÝSTUPY 2. ROČNÍK
Číslo a početní operace
Obor přirozených čísel 0 - 100
Sčítání a odčítání zpaměti
Žák:
- zapisuje a čte čísla v daném oboru
- používá pojmy sčítanec, součet
- počítá po jednotkách a desítkách, rozliší sudá a lichá čísla
- orientuje se v zápisu desítkové soustavy
- sčítá a odčítá zpaměti dvojciferné číslo s jednociferným
  i dvojciferným číslem s přechodem násobků deseti
- řeší a tvoří slovní úlohy na sčítání, odčítání
- řeší a tvoří slovní úlohy vedoucí ke vztahu o x více, o x méně
 
Závislosti, vztahy a práce s daty
Strukturovaná tabulka, sloupkové diagramy
Žák:
- používá tabulky k evidenci, modelování a řešení různých situací
- využívá závorek
- vytvoří na základě jednoduchého textu tabulku a sloupkový  diagram
Tento web používá soubory cookies (jako naprostá většina webových stránek na Internetu). Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více informací V pořádku