domů.gif

Psaní y - ý po tvrdých souhláskách

 Doplň tvrdé slabiky hy - hý.

H

 -

Ch

-

K

-

R

-

D

-

T

-

N  
   
  chlapec nek orat plu nebej se  
  sedy le kuřecí stenko vla vánek  
  vysoká mola silné ta ubáme autům  
  pal stromu zpívající l prudké poby  
     

    Správně doplněno  tvrdých slabik.

H1

H2

H3

 

            

 
 zdroj obrázků: www.thistlegirldesigns.com