TOPlist
domů.gif

Psaní y - ý po tvrdých souhláskách

 Doplň tvrdé slabiky chy - chý.

H

 -

Ch

-

K

-

R

-

D

-

T

-

N  
   
  trý žáček tři mou lesní še  
  velká ba tat ryby stře domů  
  pla zajíc louská oře su oděv   
  naše ku ti zpěv teplé spr  
     

    Správně doplněno  tvrdých slabik.

Ch1

Ch2

Ch3

 

            

 
 zdroj obrázků: www.thistlegirldesigns.com