TOPlist
domů.gif

Psaní y - ý po tvrdých souhláskách

 Doplň tvrdé slabiky ry - rý.

H

 -

Ch

-

K

-

R

-

D

-

T

-

N  
   
  kapky na mu chutná ba mod zvonek  
  chyt Honza zralý bíz vařená že  
  dob den  houba zec sena  
  loupe brambo tři dce koto řeky  
     

    Správně doplněno  tvrdých slabik.

R1

R2

R3

 

            

 
 zdroj obrázků: www.thistlegirldesigns.com