TOPlist
domů.gif

Psaní y - ý po tvrdých souhláskách

 Doplň tvrdé slabiky ny - ný.

H

 -

Ch

-

K

-

R

-

D

-

T

-

N  
   
  ranní novi hlasité rá koře stromu  
  voňavé mali čer kos staví sta  
  vl na vodě přenáší kame chut oběd  
  krás večer  chlad den  vzor úkol  
     

    Správně doplněno  tvrdých slabik.

N1

N2

N3

 

            

 
 zdroj obrázků: www.thistlegirldesigns.com