piráti v hlaviččce
 •   • 
Stavba slova

Stavba slova

nadpis obrazek
Reklama

Policejní hlídka
předpony od-, nad-, pod-, před-
Práce na silnici
předpony ob-, v-, psaní -ě-, -je-
Křížovky
procvičování psaní -ě-, -je-
Pravopisný trenažér
předpony ob-, v-
Zobrazit více informací o učivu
UČIVO A DÍLČÍ VÝSTUPY 4. ROČNÍK
JAZYKOVÁ VÝCHOVA
Stavba slova
Žák:
- rozpozná části slova – kořen, předponu a příponovou část
- pomocí předpon a příponových částí tvoří slova odvozená od
 daného kořene
- rozlišuje předpony a předložky
Tento web používá soubory cookies (jako naprostá většina webových stránek na Internetu). Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více informací V pořádku