piráti v hlaviččce
 •   • 
Stavba slova

Stavba slova

nadpis obrazek
Reklama

Známkované diktáty - předpony od-, nad-, pod-, před-
doplňování d/t do slovních spojení
Známkované diktáty - předpony bez-, roz-, zdvojené souhlásky
doplňování z/zz/zs do slovních spojení
Pravopisný trenažér
Psaní skupin bě/bje, vě/vje, pě
Rozlišování předpony a předložky ve slovech
Předložky od, na, pod, před a předpony od-, nad-, pod-, před-
Rozlišování předpony a předložky ve slovech
Předložka bez, předpona bez-
Policejní hlídka
předpony od-, nad-, pod-, před-
Práce na silnici
předpony ob-, v-, psaní -ě-, -je-
Křížovky
procvičování psaní -ě-, -je-
Určování předpony slova
Vyznačování předpony ve slovech
Určování kořene slova
Vyznačování kořene ve slovech
Zobrazit více informací o učivu
UČIVO A DÍLČÍ VÝSTUPY 4. ROČNÍK
JAZYKOVÁ VÝCHOVA
Stavba slova
Žák:
- rozpozná části slova – kořen, předponu a příponovou část
- pomocí předpon a příponových částí tvoří slova odvozená od
 daného kořene
- rozlišuje předpony a předložky
Tento web používá soubory cookies (jako naprostá většina webových stránek na Internetu). Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více informací V pořádku