piráti v hlaviččce
 •   • 
Slovesa

Slovesa

nadpis obrazek
Reklama

Slovesné tvary jednoduché a složené
Vyhledávání slovesných tvarů složených
Slovesné tvary určité a neurčité
vyhledávání slovesných tvarů
Slovesné tvary neurčité - pexeso
vyhledávání souznačných slovesných tvarů neurčitých
Co děláš? Co děláme?
určování mluvnických kategorií sloves
Slovesné tvary určité a neurčité
Vyhledávání slovesných tvarů určitých
Zobrazit více informací o učivu
UČIVO A DÍLČÍ VÝSTUPY 4. ROČNÍK
JAZYKOVÁ VÝCHOVA
Slovesa
Žák:
- u sloves určuje mluvnické kategorie - osoba, číslo, čas
- rozeznává slovesné tvary jednoduché a složené
- určí zvratná slovesa
- rozlišuje způsob oznamovací, rozkazovací a podmiňovací
Tento web používá soubory cookies (jako naprostá většina webových stránek na Internetu). Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více informací V pořádku