piráti v hlaviččce
 •   • 
Podstatná jména rodu ženského

Podstatná jména rodu ženského

nadpis obrazek
Reklama

Kartičky - pravopis koncovek vzoru růže a píseň
Zdůvodňování pravopisu s kontrolou
Vzory ženského rodu
přiřazování podstatných jmen ke vzorům
Neposedné žabky
přiřazování podstatných jmen ke vzorům
Skloňování podstatných jmen podle vzoru žena
koncovky podstatných jmen podle pádů
Skloňování podstatných jmen podle vzoru růže
koncovky podstatných jmen podle pádů
Skloňování podstatných jmen podle vzoru píseň
koncovky podstatných jmen podle pádů
Skloňování podstatných jmen podle vzoru kost
koncovky podstatných jmen podle pádů
Známkované diktáty
pravopis podstatných jmen rodu ženského
Pravopisný trenažér
pravopis podstatných jmen rodu ženského
Kartičky - pravopis koncovek vzoru žena a kost
Zdůvodňování pravopisu s kontrolou
Kartičky - pravopis vzorů ženského rodu
zdůvodňování pravopisu s kontrolou

PŘEHLED VZORŮ ŽENSKÉHO RODU

Vzory ženského rodu
skloňování vzorů ženského rodu

VZORY ŽENSKÉHO RODU

Kartičky - pravopis koncovek vzoru žena
Zdůvodňování pravopisu s kontrolou

Kartičky - pravopis koncovek vzoru růže
Zdůvodňování pravopisu s kontrolou
Kartičky - pravopis koncovek vzoru píseň
zdůvodňování pravopisu s kontrolou
Kartičky - pravopis koncovek vzoru kost
zdůvodňování pravopisu s kontrolou
Zobrazit více informací o učivu
UČIVO A DÍLČÍ VÝSTUPY 4. ROČNÍK
JAZYKOVÁ VÝCHOVA
Vzory podstatných jmen
Žák:
- u podstatných jmen určuje mluvnické kategorie
- vyjmenuje vzory podstatných jmen rodu mužského, ženského,  středního
- přiřazuje slova ke vzorům
- skloňuje podstatná jména s pomocí přehledu jednotlivých vzorů
- odůvodňuje psaní koncovek podstatných jmen
- správně píše i, y v koncovkách podstatných jmen
Tento web používá soubory cookies (jako naprostá většina webových stránek na Internetu). Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více informací V pořádku