piráti v hlaviččce

VÍTEJTE NA PALUBĚ

  NOVÁ CVIČENÍ

Kartičky - přídavná jména tvořená z názvů měst
doplňování přípony -ský/ští, cký/čtí
Přípony -ský, -cký
tvoření slov s příponami -ský, -cký
Píšeme mě/mně
tvoření příslovcí z přídavných jmen
Slova příbuzná - skupiny bě/bje, vě/vje, pě
vyhledávání vetřelce mezi slovy příbuznými
Pravopisný trenažér - psaní skupin bě/bje, vě/vje, pě
doplňování ě/je do slovních spojení
Známkované diktáty - psaní skupin bě/bje, vě/vje, pě
doplňování ě/je do slovních spojení
Pravopisný trenažér - psaní skupin mě/mně
doplňování mě/mně do slovních spojení
Známkované diktáty - předložky s, se, z, ze
doplňování předložek do slovních spojení
Tento web používá soubory cookies (jako naprostá většina webových stránek na Internetu). Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více informací V pořádku