TOPlist

domů.gif

Slova nadřazená a podřazená

1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7  

Ke slovu nadřazenému vyber slova podřazená.

nadřazené slovo: POHÁDKOVÉ POSTAVY

     malíř
     čarodějnice
     učitel
     princezna
     rytíř
     opravář
     vodník
  kontrola.gif