TOPlist

domů.gif

Slova nadřazená a podřazená

1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7  

Ke slovu nadřazenému vyber slova podřazená.

                    nadřazené slovo: DOMÁCÍ ZVÍŘATA

     krocan
     slepice
     sýkorka
     kráva
     kůzle
     muflon
     mravenec
  kontrola.gif