TOPlist

domů.gif

Slova nadřazená a podřazená

1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7  

Ke slovu nadřazenému vyber slova podřazená.

                    nadřazené slovo: SPORT

     vaření
     plavání
     běh
     zametání
     lyžování
     skok o tyči
     nakupování
  kontrola.gif